Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π: Π.Σ. Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., Επιτυχημένη Λειτουργία

shopping-online
e-Shop και ERP: Αρμονική «συγκατοίκηση»!
16 June 2015
pic1
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Vs ERP με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
6 July 2015

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π: Π.Σ. Διεξαγωγής Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., Επιτυχημένη Λειτουργία

eoppeplogo2

Βρισκόμαστε ήδη εν μέσω της 1ης εξεταστικής περιόδου 2015 των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. η οποίες διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π με το πληροφοριακό σύστημα που η iForm Information Technologies υποστηρίζει.

Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2010 και υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων των υποψηφίων Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης που προκηρύσσονται και διενεργούνται από τον Οργανισμό. Μέσω του συστήματος παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των υποψηφίων με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για το αποτέλεσμα του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Επιπλέον από το σύστημα υποστηρίζεται αυτοματοποιημένα ο προγραμματισμός των εξετάσεων που περιλαμβάνει τον χρονικό προγραμματισμό ανά ημέρα και ώρα εξέτασης, την κατανομή των Εξεταστών και των Υποψηφίων σε Εξεταστικά Κέντρα ανάλογα με τις Ειδικότητες , την κατανομή σε Αίθουσες για τις Εξετάσεις ανά εξεταζόμενο Μάθημα ως προς το Θεωρητικό αλλά και το Πρακτικό Μέρος. Ο scheduler που αποτελεί το πλέον βασικό υποσύστημα προγραμματισμού των εξετάσεων εκτελεί την πλέον σύνθετη διαδικασία βελτιστοποιώντας τις κατανομές χρονικά, αριθμητικά και χωροταξικά λαμβάνει υπόψη όλους τους περιορισμούς και τις παραμέτρους των σχετικών εγκυκλίων. Από το σύστημα εκδίδονται όλες οι αναρτώμενες καταστάσεις έως και τα καρτελάκια των εξεταζομένων.

Οι βαθμολογίες των εξετασθέντων υποψηφίων εισάγονται στο σύστημα από τους βαθμολογητές και προκύπτουν τα Αποτελέσματα. Οι υποψήφιοι δε έχουν τη δυνατότητα με εξατομικευμένη πρόσβαση να βλέπουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους.

Οι σχετικές Βεβαιώσεις, τα Πτυχία και τα Πιστοποιητικά εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα το οποίο και παρέχει ένα μεγάλο εύρος στατιστικών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι ανά εξεταστική περίοδο το σύστημα διαχειρίζεται χιλιάδες υποψήφιους.

Αρέσει σε %d bloggers: