Η πλέον σοβαρή εναλλακτική προσέγγιση για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν προηγμένες δυνατότητες πληροφοριακών συστημάτων, να είναι ανταγωνιστικές αλλά χωρίς να δεσμεύσουν ίδια κεφάλαια είναι η λύση μιας πλατφόρμας «σύνννεφο» (cloud) και λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service). Είναι πλέον σαφές ότι η αγορά του cloud computing αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και δικαίως πλέον θεωρείται ως επιχειρησιακή ανάγκη, οι δε επιχειρήσεις που υιοθετούν τις λύσεις αυτές πολλαπλασιάζονται.

Επιλέγοντας μια τέτοια συνδρομητική υπηρεσία η κάθε επιχείρηση καλύπτει με τον προσφορότερο και τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις μηχανογραφικές της ανάγκες χωρίς να δεσμεύει πολύτιμους πόρους για την προμήθεια και αναβάθμιση του εξοπλισμού (hardware) και του λογισμικού (software). Επιπλέον με τις περιοδικές αναβαθμίσεις των εφαρμογών λογισμικού όλοι οι πελάτες έχουν το πλεονέκτημα να αξιοποιούν νέες λειτουργικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά χωρίς πρόσθετο κόστος.