Η εταιρεία

H_etairia
Η i Form Information Technologies αναπτύσσει καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα και Παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής, Αναπτύσσει Εφαρμογές Λογισμικού κατά παραγγελία (Custom Applications) και Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (Mobile Applications), Ολοκληρώνει συστήματα και Εφαρμογές (System Integration), παρέχει Υπηρεσίες Συμβούλου και Πληροφορικής, Υπηρεσίες συντήρησης & υποστήριξης συστημάτων, Υπηρεσίες Υποδομών και Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας

Η εταιρία είναι στελεχωμένη με άρτια καταρτισμένους επιστήμονες με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων (Turn Key Solutions), και τεχνογνωσίας στους πελάτες μας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε ώστε οι Εταιρείες και οι Οργανισμοί να επικεντρώνονται στο επιχειρησιακό τους έργο ενώ εμείς μεριμνούμε για τις μεθόδους, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες με τις οποίες υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο και οι στόχοι των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Φιλοδοξούμε ότι η εταιρεία μας είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα και από τις πλέον αξιόπιστες στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Tα στελέχη μας τα οποία προέρχονται από διαφορετικά επίπεδα γνώσης, εξειδίκευσης και εμπειριών είναι τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία μας.


 

Οι Θεμελιώδεις αρχές και οι βασικές αξίες μας:

 

 • ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΌλα τα προϊόντα/υπηρεσίες πρέπει να πληρούν ή να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών μας και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας μας.
 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΚαλύπτουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας στον συμφωνημένο χρόνο και παραδίδουμε ότι έχουμε δεσμευθεί να υλοποιήσουμε.
 • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΠροσφέρουμε στους πελάτες μας καινοτόμες και αποτελεσματικές λύσεις που μεγιστοποιούν τη σχέση αποτελέσματος και συνολικού κόστους.
 • ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝΕίμαστε προσηλωμένοι στο να υλοποιήσουμε την καλύτερη επιλογή για τους πελάτες μας.

 


ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών

 • Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Συστημάτων και παροχή σύγχρονων (state-of-the-art) ολοκληρωμένων λύσεων
 • Ανάπτυξη ευέλικτων λύσεων σύμφωνα τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που εξασφαλίζουν στους πελάτες τα καλύτερα αποτελέσματα ως προς την απόδοση, τις επιδόσεις, την ασφάλεια και το κόστος
 • Ανάπτυξη Mobile Applications
 • Διαχείριση και προγραμματισμό Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)
 • Oλοκλήρωση Συστημάτων και migration
 • Βελτιστοποίηση, ενοποίηση και virtualization
 • Υποστήριξη της συνεχούς επιχειρησιακής λειτουργίας.
 • Διαχείριση λογισμικού
 • Παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης, συντήρησης και υποστήριξης.
 • Σχεδιασμό, υλοποίηση και εγκατάσταση δικτύων
 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων Ασφαλείας.
 • Διαχείριση – Διοίκηση Έργων
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε διάφορους τομείς και επίπεδα.

 

Tεχνολογία

Η i Form Information Technologies υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες και βέλτιστες τεχνολογίες για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Ερευνά τις τεχνολογίες εκείνες που καλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο από πλευράς επιδόσεων τις ανάγκες της ίδιας της εταιρείας και των πελατών μας. Αναζητούμε πάντα νέες τεχνολογίες και επενδύουμε σε αυτές για την αναβάθμιση των συστημάτων μας.

Η εταιρεία μας δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη εφαρμογών με μια συγκεκριμένη τεχνολογία. Εκμεταλλεύεται διάφορες γλώσσες προγραμματισμού για την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος τόσο για την εταιρία όσο και για τους πελάτες μας.

Αξιοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών

Η εταιρία στις ολοκληρωμένες λύσεις που αναπτύσσει και στα διάφορα έργα που υλοποιεί χρησιμοποιεί γλώσσες προγραμματισμού PHP, C/C++ και εργαλεία όπως Developer/Discoverer/Designer της Oracle, Visual Studio.net (Microsoft), Power Builder, Power J.
Οι ομάδες ανάπτυξης δεν περιορίζονται σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία έτσι κατά περίπτωση επιλέγεται η καταλληλότερη που οδηγεί στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Για την υποστήριξη του προσφερόμενου από την εταιρία έργου αξιοποιούνται τα κατάλληλα κάθε φορά εργαλεία. Ειδικά για τα μεγάλης έκτασης και σύνθετα έργα χρησιμοποιούνται από τους project managers παγκοσμίως αναγνωρισμένα εργαλεία διαχείρισης με τα οποία διασφαλίζεται η αποτελεσματική ολοκλήρωσή τους.

Yιοθέτηση και προσαρμογή νέων μεθοδολογιών

Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων
Η εταιρία έχει αξιοσημείωτη εμπειρία στην διαχείριση ιδιαίτερα μεγάλου όγκου δεδομένων σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων (RDBMS): MySQL, ORACLE, MSSQL, SYBASE χρησιμοποιώντας OLTP και OLAP.

Εξ αιτίας δε των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών ως προς την επεκτασιμότητα, συνεργαζόμαστε και με άλλες κατανεμημένες αρχιτεκτονικές και συστήματα βάσεων δεδομένων.

Πληροφοριακή Υποδομή
Η εταιρία διαθέτει την κατάλληλη πληροφοριακή υποδομή που αποτελείται από εξυπηρετητές (servers), μέσα αποθήκευσης, εφεδρικό σύστημα, συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας, και ασφαλές δίκτυο μεγάλων επιδόσεων τα οποία εξασφαλίζουν την ταχύτατη και ασφαλή διαχείριση δεδομένων..


ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΊΛΕΞΕΤΕ;

Σεβόμαστε την Ποιότητα
Πρωταρχικός μας στόχος είναι η παροχή στους πελάτες μας ποιοτικών λύσεων & υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη
Στην I Form Information Technologies υιοθετούμε τους στόχους των πελατών ως δικούς μας στόχους θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων που διασφαλίζουν την επίτευξή τους.

Προσαρμόζουμε τις Λύσεις & τις Υπηρεσίες στα μέτρα σας
Διαμορφώνουμε τις λύσεις και τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε γρήγορα και αποτελεσματικά να καλύψουμε τις ανάγκες των πελατών μας.

Διαθέτουμε κορυφαία Εμπειρία & Τεχνογνωσία
Η μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και συμβούλου μας επιτρέπει να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις σε έργα μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων.

Η i Form Information Technologies θα γίνει ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης σας.

Θεωρούμε ότι οι ποιοτικές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις δεν είναι πλέον ακριβές