Ολοκληρωμένες Λύσεις

Η i Form Information Technologies αναπτύσσει καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε διάφορους τομείς με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Ολοκληρωμένες λύσεις στον Ιδιωτικό τομέα
Ολοκληρωμένες λύσεις στο δημόσιο τομέα