Το iLS Plus (3PL) ως Υπηρεσία – SaaS

ilsplus

Η πλέον σοβαρή εναλλακτική προσέγγιση για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν προηγμένες δυνατότητες πληροφοριακών συστημάτων, να είναι ανταγωνιστικές αλλά χωρίς να δεσμεύσουν ίδια κεφάλαια είναι η λύση μιας πλατφόρμας «σύνννεφο» (cloud) και λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service). Είναι πλέον σαφές ότι η αγορά του cloud computing αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και δικαίως πλέον θεωρείται ως επιχειρησιακή ανάγκη, οι δε επιχειρήσεις που υιοθετούν τις λύσεις αυτές πολλαπλασιάζονται.

Επιλέγοντας μια τέτοια συνδρομητική υπηρεσία η κάθε επιχείρηση καλύπτει με τον προσφορότερο και τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τις μηχανογραφικές της ανάγκες χωρίς να δεσμεύει πολύτιμους πόρους για την προμήθεια και αναβάθμιση του εξοπλισμού (hardware) και του λογισμικού (software). Επιπλέον με τις περιοδικές αναβαθμίσεις των εφαρμογών λογισμικού όλοι οι πελάτες έχουν το πλεονέκτημα να αξιοποιούν νέες λειτουργικές δυνατότητες και χαρακτηριστικά χωρίς πρόσθετο κόστος.

Σε ειδικές περιπτώσεις που οι ανάγκες των επιχειρήσεων επιβάλλουν μια εξειδικευμένη λύση (custom solution), το λογισμικό προσαρμόζεται ανάλογα από την εταιρία μας.

Η επιχείρηση και οι πελάτες της αποκτούν πρόσβαση στις διαδικτυακές εφαρμογές (web based) μέσω του internet από οποιοδήποτε σημείο και η διαχείριση των πληροφοριών γίνεται με ασφάλεια από κάθε συσκευή (PC, laptop, mobile, tablet κλπ) που διαθέτει κάποιον από τους γνωστούς φυλλομετρητές (browser).

Το iLS plus (Integrated Logistic System PLUS) είναι μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή (web based) λύση που καλύπτει τις ανάγκες  επιχειρήσεων που υποστηρίζουν τις λειτουργίες διαχείρισης Αποθεμάτων (Logistics) είτε αυτές εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων (3PL) είτε αυτές εκτελούνται για την κάλυψη της εφοδιαστικής αλυσίδας των ίδιων των επιχειρήσεων.

Ως ολοκληρωμένη λύση συνδυάζει κατάλληλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερα εξελιγμένου συστήματος διαχείρισης Αποθηκευτικών Χώρων – Αποθεμάτων  (Warehouse Management System), ενός προηγμένου συστήματος Αξιοποίησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και ενός αποτελεσματικού B2B/B2C εργαλείου.

 

ilstable