Ανάπτυξη Λογισμικού

poioi_eimaste

Στον τομέα αυτό παρέχουμε υπηρεσίες στις οποίες περιλαμβάνονται η καταγραφή των απαιτήσεων, η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, ο λειτουργικός  έλεγχος, η εγκατάσταση, και η τεκμηρίωση.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να αφορούν:

  • Στην από αρχής ανάπτυξη συστημάτων & εφαρμογών για επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς
  • Στην δημιουργία Δικτυακών πυλών
  • Στην ανάπτυξη εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce Solutions)
  • Στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Προορισμών (DMS)
  • Στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS)
  • Στον ανασχεδιασμό συστημάτων και εφαρμογών (re-engineering)
  • Στην παροχή λύσεων ASP