Διαχείριση Έργων

diaxeirisi_ergwn

Η Διαχείριση κι Διοίκηση είναι ο βασικός παράγοντας για την επιτυχία του κάθε έργου το οποίο εκτελείται σε έναν οργανισμό ή μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό – απαιτητικό περιβάλλον. Η εταιρία μας διαθέτοντας στελέχη με μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και διοίκηση έργων πληροφορικής και συμβούλου, σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής, πολυπλοκότητα και απαιτήσεις, σχεδιάζει, εποπτεύει και ελέγχει τα έργα που εκτελούνται σε διαφορετικά τεχνολογικά περιβάλλοντα και επιχειρησιακούς κλάδους.

Συνεργαζόμαστε με τον κάθε πελάτη για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο κατά περίπτωση στους στόχους του οργανισμού ή της επιχείρησής. Με βάση τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά του έργου και την ομάδα που συμμετέχει σε αυτό, σχεδιάζουμε τη στρατηγική, τη διαχείριση των πόρων και καθορίζουμε αυστηρά τα χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία πρέπει να εκτελεσθεί το έργο, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωσή του.