Υπηρεσίες Συμβούλου

yphresies_texnikou_symvoulou

Είναι γνωστό ότι η πληροφορική βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των οργανισμών και των επιχειρήσεων και προς την κατεύθυνση αυτή η εταιρεία μας συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο. Έτσι στο ευρύτερο πλαίσιο δραστηριότητας των πελατών μας αντιμετωπίζουμε τα θέματα πληροφορικής στρατηγικά. Οι ειδικοί σύμβουλοί μας προτείνουν αντικειμενικές και ανεξάρτητες τεχνικές λύσεις οι οποίες βοηθούν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τους πόρους και τις επενδύσεις που πραγματοποιούν στον τομέα της πληροφορικής,

Επιπρόσθετα με τις γνώσεις και την εμπειρία που κατέχουμε στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφέρουμε στις επιχειρήσεις ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που βοηθούν τους πελάτες μας στην επίτευξη των στόχων τους, στην αύξηση της απόδοσης και στην ανάπτυξή τους γενικότερα.


Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται:

 • Υπηρεσίες Ψηφιακού Μετασχηματισμού
 • Επιχειρησιακές Στρατηγικές Ανάπτυξης.
 • Υπηρεσίες Επιχειρηματικού μετασχηματισμού
 • Αναδιάρθρωση Επιχειρησιακών διαδικασιών (B.P.R.)
 • Αναδιάρθρωση οργανικών δομών
 • Υπηρεσίες που αφορούν στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Αποθηκευτικοί Χώροι – Αποθέματα
 • Προμήθειες
 • Υπηρεσίες Οικονομικού Μετασχηματισμού
 • Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής στο επιχειρησιακό περιβάλλον
 • Περιβαλλοντικές λύσεις