Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

consult

Βελτιστοποιούμε τη σχέση κόστους-αποτελέσματος

Παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες συμβούλου για τον καθορισμό ή την αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής των συστημάτων και του λογισμικού τους προκειμένου να επιτύχουν τα υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων είτε στη λογική της σταδιακής επέκτασης είτε να επιλέξουν την αρτιότερη εναλλακτική τεχνολογικά λύση σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς και τις ανάγκες της επιχείρησης. Έτσι επιτυγχάνουμε την ελαχιστοποίηση του κόστους και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης στις επενδύσεις πληροφορικής.
Αξιοποιώντας τις σύγχρονες αρχές και μεθόδους, υλοποιούμε έργα σύνθετης αρχιτεκτονικής με σκοπό να επιτύχουμε την ολοκλήρωση και διαλλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων τα οποία συνεργάζονται και ανταλλάσσουν δεδομένα. Προσδιορίζουμε τις απαιτήσεις ποιότητας, απόδοσης, ταχύτητας απόκρισης και επεκτασιμότητας, ώστε να επιλεγούν η πλατφόρμα, η γλώσσα ανάπτυξης, οι οντότητες που πρέπει να περιληφθούν και ο τρόπος με τον οποίο θα δομηθεί η τεχνική λύση.

Εγγυόμαστε την καλύτερη επιλογή