Πλατφόρμα – Τεχνολογικό Περιβάλλον

dhmosios_platforma_texn

Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει η i Form για το Δημόσιο Τομέα στηρίζονται στην πλατφόρμα λογισμικού που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας με τεχνολογία διαδικτύου PHP και είναι ανεξάρτητη από άλλους προμηθευτές λογισμικού. Έτσι μπορεί εύκολα και γρήγορα να επεκταθεί και να προσαρμοσθεί στις ανάγκες κάθε Οργανισμού ή ακόμη να καλύψει νέες εφαρμογές (custom).

 

 • Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί με το πλέον διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο περιβάλλον τεχνολογίας διαδικτύου (web based)
 • Υλοποιεί πλήρως την αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (ntear) και εξασφαλίζει: την ευελιξία της κατανομής του κόστους μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, την αποδοτική εκμετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα.
 • Η λειτουργία του λογισμικού επιτυγχάνεται σε όλα τα διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα (Windows, Unix, Linux κλπ)
 • Λειτουργεί με τις πλέον γνωστές βάσεις δεδομένων (RDBMS) όπως: Oracle, MS SQl Server, Sybase, MySQL κλπ.
 • Η λειτουργία των εφαρμογών στο επίπεδο του τελικού χρήστη (client) γίνεται χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί και χωρίς να δημιουργούνται ειδικές απαιτήσεις εγκατάστασης λογισμικού (100% thin client).
 • Eίναι εύκολα προσβάσιμη από το διαδίκτυο μέσω οποιασδήποτε συσκευής (PC, laptop, tablet, Mobile Phone),
 • Διαθέτει ενιαίο χρηστικό και ομοιογενές περιβάλλον διαχείρισης και διαθέτει κοινούς και φιλικούς τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών.
 • Η αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική επιτρέπει μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων του λογισμικού.
 • Προσφέρει πλήρη λειτουργικότητα για το σύνολο των εφαρμογών μέσω του διαδικτύου (extranet) αλλά και μέσω εσωτερικού δικτύου (intranet)
 • Οι απαιτήσεις του εξοπλισμού που λειτουργεί είναι περιορισμένες και χαμηλού κόστους
 • Είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί άριστα σε περιβάλλον πολλών χρηστών (multiuser environment) δηλ. πάνω από 2.500 χρήστες.
 • Διαθέτει εξελιγμένο σύστημα ασφάλειας (Full Security & Control) με ορισμό Δικαιωμάτων και Εξουσιοδοτήσεων σε επίπεδο χρήστη, λειτουργιών και διαδικασιών.
 • Αξιοποιεί πλήρως τις τεχνολογίες γραμμωτού κώδικα και έχει δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνικών RFID
 • Εκτελεί κατ’ ευθείαν ενημερώσεις σε όλα τα συλλειτουργούντα υποσυστήματα (δηλ. δεν υπάρχουν batch διαδικασίες ή γέφυρες κλπ).
 • Καταγράφει πλήρως τις ενέργειες κάθε χρήστη ενώ έχει δυνατότητα audit trail σε βασικά αρχεία και δεδομένα.
 • Υποστηρίζει έκδοση ηλεκτρονικών παραστατικών σε όλο το εύρος του συστήματος τα οποία διαχειρίζεται πλήρως σύμφωνα με τις Κοινοτικές και Εθνικές σχετικές διατάξεις.
 • Παράγει όλες τις εκτυπωτικές καταστάσεις και τα εκτυπώσιμα παραστατικά σε μορφή pdf που διασφαλίζει πλήρη και ασφαλή διαχείριση (επανεκτύπωση, προσπέλαση – προβολή, αποθήκευση, αποστολή με κάθε τρόπο, παραμένοντας αναλλοίωτα ως προς όλα τους τα στοιχεία και χαρακτηριστικά)
 • Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) και εξασφαλίζει πολύ υψηλό βαθμό διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα και εφαρμογές.
 • Όλα τα υποσυστήματα είναι 100% παραμετροποιήσιμα.
 • Στα συστήματα έχουν ενσωματωθεί προσχεδιασμένες στατιστικές αναφορές και δυνατότητες Business Intelligence.
 • Απαιτείται ελάχιστος χρόνος για την εγκατάσταση, την προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε Οργανισμού, την εκπαίδευση των στελεχών-χρηστών και την πλήρη λειτουργία του.
 • Συνοδεύεται από κατάλληλα εργαλεία και έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες για την ταχεία μετάπτωση δεδομένων από άλλα συστήματα.